Medicloud je unikátne riešenie pre zdravotnícke zariadenia. Základnou myšlienkou bolo odbremeniť lekárov, personál od časovo náročného orientovania sa v papierovej zdravotnej dokumentácii a pacienta od prenášania papierových výsledkov vyšetrení z jednej ambulancie do druhej. Všetky informácie o pacientovi sú ukladané v elektronickej forme.

Popis riešenia

Pacient pri prvej návšteve zariadenia dostáva identifikátor, napr. čipovú kartu, ktorá pri jednotlivých vyšetreniach po prečítaní v čítačke zobrazí jeho kompletnú dokumentáciu - elektronickú zdravotnú kartu. Lekár iba vloží kartu do čítačky a na obrazovke počítača ma k dispozícií kompletné zdravotné záznamy pacienta. 

Pri prístrojových vyšetreniach, napr. na ultrazvuku alebo pri vyšetrení očí, lekár vloží čipovú kartu do čítačky prístroja a výsledky sú automatický prenášané do elektronickej zdravotnej karty pacienta. Výsledky sú ukladané ako dáta v digitálnej forme  (napr. počet dioptrií, fotografia rohovky), nie ako oskenovaný papierový záznam o vyšetrení.

 

Výhody Medicloudu

 

  • úspora času potrebného na vedenie agendy pacienta - viac času  na samotné vyšetrenie pacienta
  • zvýšenie počtu vykonaných vyšetrení
  • efektívnejší manažment pacienta
  • okamžitý prístup k výsledkom všetkých vyšetrení a záznamom pacienta aj k jeho obrazovej dokumentácii
  • možnost globálneho vyhodnocovania vyšetrení
  • štatistické výstupy, napr. sledovanie typov diagnóz, trendy, elektronické vyhodnocovanie výsledkov zákrokov
  • výstupy použiteľné na na marketingové účely

 

Úspora nákladov:            

  • priestorová úspora - nie je potrebné skladovať papierové záznamy
  • časová úspora  - záznamy sú dostupné okamžite
  • finančná úspora - nižšia potreba personálu  

 


 

Elektronická klinika MEDICLINIC

 

Riešenie pre zariadenia s viacerými ambulanciami aj pre nemocnice.  Pokrýva všetky bežné požiadavky na vedenie agendy lekárov a zdravotníckeho personálu, na efektívne spracovanie, ukladanie a vyhodnocovanie zdravotných záznamov. Okrem toho poskytuje aj výstupy pre manažment a pre poisťovne

 

Elektronická ambulancia MEDIAMB

Základné riešenie vhodné pre zariadenie s jednou ambulanciou.

 

 

Go to top