Zameriavame sa na vývoj softvérových aplikácií pre rôzne oblasti podnikania. Okrem technického know-how máme široké znalosti z oblasti ekonómie, firemných procesov a agendy, výrobných procesov, služieb. Pri vývoji naších produktov sa zameriavame na dôkladnú analýzu potrieb zákazníka. Našou veľkou devízou oproti konkurencii je dôraz na dôkladné testovanie vo všetkých fázach vývoja, čím znižujeme čas potrebný na vývoj a nasadenie aplikácie a šetríme prostriedky nám aj naším zákazníkom. 

Nie sme zviazaní zo žiadnymi typmi technológií, preto vieme zákazníkovi navrhnúť cenovo efektívne technológie s nižším TCO ako konkurencia.

 

Naše prednosti

 • silný dôraz na analýzu potrieb a firemných procesov
 • platformová nezávislosť
 • intenzívne testovane
 • know-how firemných procesov a podnikania
 • inovatívnosť
 
 
 

V oblasti cloudových služieb sa zameriavame na privátne cloudy, kedy zákaznikovi postavíme riešenie, ktoré dosahuje rádovo vyššiu bezpečnosť, ako pri verejných cloudoch. Oproti konkurencii sa zameriavame na optimálne riešenia aj s využitím opensourcových technológií, kde dosahujeme nižšie TCO pri porovnateľnej alebo vyššej dostupnosti.

 

Naše prednosti

 • dlhoročné skúsenosti s cloud technológiami
 • znalosť komerčných aj opensourcových cloudových a virtualizačných technológií
 • cost-effective riešenia
 • dôraz na bezpečnosť

Monitoring siete

Monitorujeme akékoľvek sieťové zariadenie s IP adresou bez závislosti od HW výrobcu. Ponúkame širokú škálu monitorovaných metrík (vyťaženie CPU, teplota, dostupnosť atď.)

 

Monitoring serverov

Vieme monitorovať akýkoľvek HW server s ľubovoľným typom OS (Linux, Windows, Unix).Máte možnosť vybrať si z viac ako 10 000 monitorovaných parametrov.Poskytujeme monitoring tak fyzických, ako aj virtuálnych serverov, či už vo verejnom alebo v privátnom cloude.

 

Monitoring aplikácií

Ponúkame monitoring e-mailov, ERP, CRM systémov, databáz, middleware a iných kritických aplikácií. Našou špecialitou je monitorovanie JAVA aplikácií z prostredia virtuálneho stroja JVM.

Test webových aplikácií

Každá webová aplikácia je potenciálnym terčom útokov z internetu. 

Naše testovanie odhalí zraniteľnosti webových aplikacíí s kvantifikáciou rizika. Výstupom je podrobná správa so zo zistenými zraniteľnostami, kvantifikáciou rizík, návrhom opatrení a manažérskym zhrnutím.

Metodológia testovania

Testovanie je vykonávané v súlade s metodológiou OSSTMM. Testy sú vykonané podľa štandardu  The Open Web Application Security Project  (OWASP). Testy sú vykonané v menšej miere automatizovanými nástrojmi a vo väčšej miere manuálne.

Aplikácie sú podrobené testom z nasledovných okruhov:

 • Authentication Testing
 • Authorization testing
 • Session Management Testing
 • Data Validation Testing
 • Denial of Service Testing
 • Web Services Testing
 • Ajax Testing

 

Test mobilných aplikácií

Testovanie zraniteľnosti mobilných aplikácií. Metodika vychádza z OWASP Mobile Security a našich ďaľších znalostí a skúseností.

  

Test infraštruktúry

Testy zamerané na vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť serverov, switchov, routrov a ostatných prvkov pripojených do siete.

 Testy su rozdelené do dvoch okruhov

 • blackbox testing  - simulujeme útoky bez informácii o cieľovych systémoch, simulácia útokov zvonka, z internetu
 • white box testing - simulujeme útoky zvnútra siete a s pristupmi do systémov na rôznych úrovniach. Ide o odhalenie zraniteľností, ktore možu byť využité útočníkom vo vnútri, napr. aj zamestnancom 

 

Go to top