Prestavuje webovú aplikáciu pre efektívne a bezpapierové spracovanie firemnej agendy. Je zameraný na finančné hľadisko a obsahuje modul na tvorbu a sledovanie rozpočtov, modul pre automatické realizovanie schválených SEPA platieb cez internet banking alebo Multicash a prepracovaný schvaľovací modul dokumentov prebiehajúci v jednotlivých finančných agendách systému.

 

ZÁKLADNÉ MODULY:

 

  • Fakturácia
  • Schvaľovací proces dokumentov (work-flow)
  • Cestovné príkazy
  • Analytický rozpočet nákladov / tržieb
  • Finančný reporting
  • Obchodný modul

 

Všetky dokumenty prechadzajúce systémom morpheus su digitalizované a pripravené na ďalšie spracovanie v ľubovolnom informačnom systéme, alebo na archiváciu.

 

System Clocker bol vyvinutý pre evidenciu a vyhodnocovanie projektových výkonov a vykazovanie nákladov. Je vhodný na nasadenie napr. v konzultačných, softwarových, právnických firmách a svoje uplatnenie nájde v ľubovolnej firme, ktorá potrebuje efektívne sledovať výkony a náklady svojich ľudských zdrojov a vykazovať ich svojim klientom alebo vrámci firmy.

 

Základné moduly

  • evidencia projektov
  • evidencia výkonov
  • evidencia cestovných a ostatných režijných nákladov
  • reporting

 

Informačný systém Looker je software na automatizované spracovávanie firemnej agendy, založený na umelej inteligencii (AI) . Momentálne vo vývoji a testovaní. 

Go to top