Pilotný projekt riešenia Medicloud. Kompletné bezpapierové medicínske zariadenie. Digitalizácia zdravotných záznamov, čipové karty, integrácia medicínskych prístrojov, reporting, priprava na eHealth.

Vývoj aplikácie TK CHECK  - Overenie technickej kontroly vozidla, bezpečnostné a výkonové testy hlavných aplikácii pre technické kontroly vozidiel.

Bezpečnostné a výkonové testy aplikácii pre emisné kontroly, konzultácie v oblasti vývoja aplikácií, databáz, bezpečnosti. 

Vývoj softwaru pre automatizované spracovanie firemnej agendy, optimalizácia procesov, vývoj e-shopu. Návrh a implementácia privátneho cloudu. Vývoj vysoko bezpečného softwaru pre uchovávanie citlivých dát. Konzultácie v oblasti bezpečnosti dát.

Projektové riadenie vývoja interných informačných systémov. Návrh siete, šifrovaná komunikácia, hlasové služby (VOIP), konzultačné služby v oblasti bezpečnosti IT.

 

Go to top