System Clocker bol vyvinutý pre evidenciu a vyhodnocovanie projektových výkonov a vykazovanie nákladov. Je vhodný na nasadenie napr. v konzultačných, softwarových, právnických firmách a svoje uplatnenie nájde v ľubovolnej firme, ktorá potrebuje efektívne sledovať výkony a náklady svojich ľudských zdrojov a vykazovať ich svojim klientom alebo vrámci firmy.

 

Základné moduly

  • evidencia projektov
  • evidencia výkonov
  • evidencia cestovných a ostatných režijných nákladov
  • reporting

 

Go to top